Gå till huvudinnehåll

Intensiv- och hjärtövervakningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • intensivvård
  • hjärtsjukdomar
  • kardiologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1, P-våning
Hyvinge

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00
På grund av vår avdelnings natur samt pga. er anhörigas behov av vila är besökstiden ca 30 minuter.

Vid Hyvinge sjukhus intensivövervakning vårdar vi vuxna patienter som har allvarliga men övergående livsfunktionsstörningar till följd av sjukdomar, olycksfall eller operationer. På hjärtövervakningen vårdar vi patienter med akuta hjärtsjukdomar, såsom hjärtinfarkt-, hjärtsvikt- och lungödempatienter och patienter med rytmstörningar. 

Intensivövervakningen

Intensivövervakningspatienter behöver ständig uppföljning och vård samt vårdmetoder och -utrustning som har utvecklats för intensivvård. Patienterna flyttas till intensivövervakningen från akutmottagningen, operationsenheten, vårdavdelningar vid sjukhuset eller från andra sjukhus samt direkt utifrån sjukhuset via den prehospitala akutsjukvården.

Hjärtövervakningen

Tillståndet för patienter på hjärtövervakningen kräver monitorering av viktiga livsfunktioner, stöd för andningen och/eller blodcirkulationen samt kontinuerlig observation. Patienterna kommer till avdelningen antingen från sjukhusets jour, vårdavdelningar eller från andra sjukhus.
 

Hyvinge sjukhus intensiv- och hjärtövervakning ligger i direkt anslutning till jouren på våning P. 

Sjukhus