Gå till huvudinnehåll

HyNu poliklinik för affektiva störningar, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • psykiatri
  • Hyvinge
  • Hyvinge sjukhus

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hyvinge sjukhus, 2 vån.
Sairaalankatu 1
Hyvinge

Postadress

PB 585
00029 HUS

HyNu poliklinik för affektiva störningar är en undersöknings-, vård- och rehabiliteringsenhet för affektiva störningar inom öppenvården.

JMT och HyNu:s polikliniker för affektiva störningar är undersöknings-, vård- och rehabiliteringsenheter för affektiva störningar inom öppenvården.

Till våra polikliniker behöver du en läkarremiss. Vi har ingen akutmottagning.

Vår verksamhet omfattar undersökning, vård och bedömning av rehabiliteringsmöjligheter. I behandlingsformerna ingår bland annat individ-, familje-, grupp- och läkemedelsvård.
Din vård är gratis, men för läkarintyg tar vi ut avgifter enligt lagen och förordningen om klientavgifter. För en mottagningstid som inte använts eller avbokats debiterar vi dig dock en avgift enligt HUS anvisningar.

Sjukhus