Gå till huvudinnehåll

Hjärtövervakningen, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • intensivvård
  • hjärtsjukdomar
  • kardiologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hyvinge sjukhus
Sairaalankatu 1
Hyvinge

P-våningen

Postadress

PB 585
05850 Hyvinge

Besökstid

mån–sön 13.00–19.00
På grund av vår avdelnings natur samt pga. er anhörigas behov av vila är besökstiden ca 30 minuter.

Vid Hyvinge sjukhus hjärtövervakning vårdar vi patienter med akuta hjärtsjukdomar, såsom hjärtinfarkt-, hjärtsvikt- och lungödempatienter och patienter med rytmstörningar.

Tillståndet för patienter på hjärtövervakningen kräver monitorering av viktiga livsfunktioner, stöd för andningen och/eller blodcirkulationen samt kontinuerlig observation. Patienterna kommer till avdelningen antingen från sjukhusets jour, vårdavdelningar eller från andra sjukhus.

Hyvinge sjukhus hjärtövervakning ligger i direkt anslutning till jouren på våning P. 

Sjukhus