Gå till huvudinnehåll

Enheten för intensiv öppenvård, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • akutpsykiatri
  • Hyvinge
  • Hyvinge sjukhus

Enheten för intensiv öppenvård är en enhet för brådskande vård inom Hyvingeområdet.


Vår enhet för intensiv öppenvård är en enhet för akut vård inom hela Hyvingeområdet. Vår verksamhet är uppdelad i två team.  

Vårdteamet

I våra uppgifter ingår att behandla det initiala skedet av din psykiska sjukdom eller ett förvärrat skede av den, beroende på ditt behov. Vårt vårdteam utgör en stödfunktion för poliklinikerna och psykiatriavdelningen. Vi gör det möjligt att ha nära vårdkontakt hemma hos dig och kan på så sätt förebygga att du hamnar på sjukhuset och också skriva ut dig snabbare. Tillsammans med vårdteamet för patienter med förstagångspsykoser kan vi efter överenskommelse delta i din hemrehabilitering, i undersökningar i det initiala skedet, i specificeringen av din diagnos samt i psykoedukation och familjearbete. Om du är i akut behov av psykiatrisk vård kan vi dessutom hänvisa dig till intensivvård, som är vård som ersätter sjukhusvård. 

Jourteamet

Inom jourbedömningar samarbetar vårt jourteam med Hyvinge sjukhus jour samt med områdets hälsocentraler kl. 8–21. Vårt team gör jourmässiga bedömningar av behovet av sjukhusvård samt brådskande bedömningar om behovet av specialiserad sjukvård. Dessutom erbjuder vi telefonkonsultation och -stöd dygnet runt för patienter som får stöd eller vård i våra samarbetsinstanser.  

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.