Gå till huvudinnehåll

Allmänsjukhuspsykiatri, Hyvinge sjukhus

Nyckelord:
  • Hyvinge
  • psykiatri
  • Hyvinge sjukhus

Under tjänstetid tillhandahåller allmänsjukhuspsykiatrin tjänster för de somatiska avdelningarna och poliklinikerna på Hyvinge sjukhus utifrån begäran om konsultation från läkaren för patienter som fyllt 18 år.

 

Under tjänstetid tillhandahåller allmänsjukhuspsykiatrin tjänster för de somatiska avdelningarna och poliklinikerna på Hyvinge sjukhus utifrån begäran om konsultation från läkaren för patienter som fyllt 18 år. Vårt mål är att svara på konsultationen inom tre dygn. Konsultationsämnet kan vara en allvarlig stressreaktion eller allvarligt sjuka somatiska patienter.

Vår konsultation omfattar en psykiatrisk bedömning av din situation och ditt vårdbehov, vår bedömning av din medicinering, att ordna/ge psykiskt stöd under den somatiska behandlingen, stöd till personal och närstående samt vid behov hänvisning till fortsatt vård. Vår målgrupp omfattar patienter med en aktiv vårdrelation på Hyvinge sjukhus och som har ett akut vårdbehov, till exempel efter en trauma eller kronisk smärta, cancer, somatoform sjukdom, svår kronisk sjukdom som multipel skleros osv.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.