Gå till huvudinnehåll

Öppenvårdscentralen för hudsjukdomar, Hud- och allergisjukhuset

Nyckelord:
  • hudsjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hud- och allergisjukhuset
Mejlansvägen 2
Helsingfors

Postadress

PB 160
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 9.00–11.00, 13.00–14.30

Besökstid

Betjäningstid

mån–fre 7.45–17.00

Telefonnummer till UV-ljusbehandlingsställen

Vården av de svåraste atopiska patienterna och psoriasispatienterna har koncentrerats till öppenvårdscentralen för hudsjukdomar på Hud- och allergisjukhuset. På öppenvårdscentralen utförs också inledning och uppföljning av biologisk läkemedelsvård (bl.a. infusionsbehandlingar).

Tre hudläkare har mottagning på vår öppenvårdscentral för hudsjukdomar. 

Vid öppenvårdscentralen för hudsjukdomar ger vi olika typer av UV-ljusbehandlingar (UVAB, UVB, UVA1 och PUVA-behandlingar) och utför ljustester. Ljusbehandlingar ger vi i allmänhet som seriebehandlingar två till tre gånger i veckan i vårdperioder som omfattar 15–25 gånger.

På psoriasisskötarmottagningen får nya patienter vårdhandledning, och en del patienter besöker skötaren för uppföljning av vården efter ljusbehandlings- eller lokalbehandlingsperioder.

Sjukhus

Tjänster

Hud- och allergisjukdomar

Vi behandlar allergiska lung- och hudsjukdomar samt elakartade hudtumörer och svårbehandlade hudskador.

Hudsjukdomar

Inom specialiteten hudsjukdomar behandlar vi svåra hudtumörer eller förstadier till dem, långvariga hudsjukdomar samt svårbehandlade hudsår. Vår…