Gå till huvudinnehåll

Enheten för klinisk fysiologi, Hud- och allergisjukhuset

Nyckelord:
  • hud- och allergisjukhuset
  • astma

På enheten för klinisk fysiologi vid Hud- och allergisjukhuset gör vi lungfunktionstest och belastningsprov på barn och vuxna.

Vi gör lungfunktionstest och belastningsprov för diagnostik och uppföljning av behandlingen av bland annat astma och obstruktiv lungsjukdom. Våra viktigaste undersökningsmetoder är kopplade till mätning av ventilationskapaciteten, bronkiell hyperreaktivitet, lungans gasutbyte och inflammation i luftvägarna.

Feedback

Hittade du vad du sökte?