Gå till huvudinnehåll

Enheten för klinisk fysiologi, Hud- och allergisjukhuset

Nyckelord:
  • hud- och allergisjukhuset
  • astma

På enheten för klinisk fysiologi vid Hud- och allergisjukhuset gör vi lungfunktionstest och belastningsprov på barn och vuxna.

Vi gör lungfunktionstest och belastningsprov för diagnostik och uppföljning av behandlingen av bland annat astma och obstruktiv lungsjukdom. Våra viktigaste undersökningsmetoder är kopplade till mätning av ventilationskapaciteten, bronkiell hyperreaktivitet, lungans gasutbyte och inflammation i luftvägarna.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.