Gå till huvudinnehåll

Hertonäs sjukhus

Rävvägen 8, Helsingfors

Besöksadress

Hertonäs sjukhus
Rävvägen 8
Helsingfors

Postadress

PB 630
00029 HUS

På Hertonäs sjukhus finns HUS och Helsingfors stads funktioner.

Tjänster för handkirurgi och ortopedi för övre extremiteter har koncentrerats till vårt sjukhus. På vårt sjukhus finns ingen vårdavdelning och alla våra patienter kan återvända hem efter operationen för att återhämta sig.

Laboratorie- och röntgenundersökningar görs före ankomst till poliklinikmottagningen eller operationen. Vårt sjukhus har inget laboratorium eller verksamhetsställe för bilddiagnostik. Du kan söka ett lämpligt verksamhetsställe här: Laboratorier och bilddiagnostik

Vårt sjukhus fungerar också som tillfälliga lokaler för Helsingfors stad. Sedan början av 2019 finns också Kvarnbäckens mångsidiga servicecentral i våra lokaler.

Vi begränsar besöken på grund av coronaviruset ,

Vi begränsar besöken på HUS sjukhus och enheter på grund av coronaviruset.

Läs anvisningarna för besök

Patientguide ,

På sidan Patientguide hittar du svar på vanliga frågor om vad som sker före vården, under vården och efter vården.

Till sidan Patientguide

Verksamhetsställe

Ergoterapeuter

Vid ergoterapienheten på Hertonäs sjukhus tillhandahåller vi ergoterapitjänster för sjukhusets vårdavdelningar och polikliniker.

Kirurgiska polikliniken

Kirurgiska polikliniken på Hertonäs sjukhus är en remiss- och efterkontrollpoliklinik där vi undersöker och vårdar handkirurgiska patienter samt patienter…

Dagkirurgisk anestesi- och operationsavdelning

På Hertonäs sjukhus operations- och anestesiavdelning vårdar vi dagkirurgiska patienter.