Gå till huvudinnehåll

Mejlans samjour, Haartmanska sjukhuset

Nyckelord:
 • jour
 • hälsocentralsjour
 • specialistvårdsjour

Kontaktinformation

Besöksadress

Haartmanska sjukhuset
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 370
00029 HUS

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen

Telefon, Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen: 116 117

Öppettider

Hälsocentraljouren

mån–fre 16.00–22.00
lör–sön 8.00–22.00

Specialistvårdsjouren

Öppet dygnet runt.
Besök till samjouren är förbjudna på grund av coronavirusepidemin.

Vid Mejlans samjour betjänar vi Helsingforsbor över 16 år som i första hand bor i de södra, mellersta och västra delarna av staden. När der gäller den specialiserade sjukvården betjänar vi HUS område i större utsträckning. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort.

Du kommer till Mejlans samjour genom Haartmanska sjukhusets huvudingång.

Måndag–fredag kl. 8–16 är den egna hälsostationen det primära vårdstället för Helsingforsbor vid akuta sjukdomsfall och mindre olyckor. 

Du behöver inte en remiss till hälsocentralsjouren. Du behöver en läkarremiss för akutmottagningen inom den specialiserade sjukvården men i nödfall kan du komma utan remiss. 

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen 116 117. I en nödsituation, ring alltid 112.

Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa till Jourhjälpen.

De vanligaste symtomen som du alltid bör uppsöka jouren för:

 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt
 • psykiska problem som kräver brådskande behandling

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

 

Sjukhus

Tjänster