Gå till huvudinnehåll

Kardiologiska tidsbokningspolikliniken

Nyckelord:
  • kardiologi
  • Haartmanska sjukhuset

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Haartmanska sjukhuset
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 370
00029 HUS

På Haartmanska sjukhusets kardiologiska tidsbokningspoliklinik vårdar vi patienter från internmedicinska vårdavdelningen och akutavdelningarna. 

På Haartmanska sjukhusets kardiologiska tidsbokningspoliklinik vårdar vi patienter från de internmedicinska vårdavdelningarna och akutavdelningarna. Vi gör bland annat ultraljudsundersökningar av hjärtat och arbets-EKG med ergometricykel. Vi utreder svårighetsgraden hos kranskärlssjukdomar, rytmstörningar och uppföljningar av medicinering genom sammottagning med en specialist inom internmedicin och en sjukskötare. Vi gör också elkonverteringsbehandlingar under generell anestesi två dagar i veckan.

Haartmanska sjukhusets patienter kommer i huvudsak från Helsingfors södra och västra områden. Efter en bedömning av tillståndet hänvisar vi patienter som behöver fortsatt kardiologisk vård eller utredning antingen till Dals sjukhus internmedicinska poliklinik eller till Mejlans sjukhus kardiologiska enhet.

Sjukhus

Haartmanska sjukhuset

På Haartmanska sjukhuset finns Mejlans samjour och kvälls- och helgjouren för munsjukdomar. På sjukhuset finns också Kardiologiska tidsbokningspolikliniken samt en akutavdelning, tre internmedicinska avdelningar och röntgen.

Tjänster

Hjärtsjukdomar

Inom hjärtsjukdomar, dvs. kardiologin, behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver specialiserad sjukvård.