Gå till huvudinnehåll

Jouren för munsjukdomar vid Haartmanska sjukhuset

Nyckelord:
 • Haartmanska sjukhuset
 • jour
 • munsjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Haartmanska sjukhuset
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 370
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 16.00–21.00
lör–sön 9.00–21.00

Tidsbokning

Ring innan du uppsöker jouren.

Betjäningstid

mån–fre 14.00–21.00
lör–sön 8.00–21.00

Kvälls- och helgjouren för munsjukdomar finns på Haartmanska sjukhuset.

Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid är avsedd för alla patienter som behöver akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakt med tandläkarjouren sker genom tidsbokningen. Ring alltid först innan du kommer till akutmottagningen.

Jouren flyttar till Parksjukhuset på Mejlans sjukhusområde i oktober. Här kommer du till Parksjukhusets sida.

Kvälls- och helgjour

Jouren för munhälsovård utanför tjänstetid betjänar alla invånare i Nyland på vardagskvällar samt på lördagar, söndagar och helgdagar.

Under vardagskvällarna är tidsbokningen öppen kl. 14.00–21.00.
På lördagar, söndagar och helgdagar är tidsbokningen öppen kl. 8.00–21.00.

Situationer som kräver brådskande vård är till exempel:

 • ​misstanke om ansikts- och käkfraktur
 • tandtrauma
 • en mjölktandsolycka där tänderna inte går ihop. 
 • en trasig fast tandregleringsapparatur som sticker och där smärtan inte kan lindras med tuggummi eller regleringsvax, eller där placeringen av tandregleringsapparaturen har orsakat blödning som inte avtar genom kompression (vid behov också på natten) 
 • en blödning från munnen efter en tandborttagning eller annan åtgärd, och som inte upphör på 2 timmar med hjälp av anvisningar från Jourhjälpen
 • svår smärta där smärtlindring inte ger effekt 
 • ökad svullnad, rodnad och smärta, munnen kan bara öppnas delvis, (mindre än 2 fingerbredder mellan framtänderna), svårigheter att svälja 
 • allmänna symtom i samband med tand- och munsjukdomar (t.ex. feber)
 • ett symtom i käkleden, där munnen inte kan öppnas eller stängas 
 • en tandflisa med följande symtom: svullnad, begränsad munöppning eller att smärtstillande medel inte hjälper
 • en tandprotes som har orsakat ett ömt trycksår 
 • en stor flisa som har lossnat i en framtand, vilket stör utseendemässigt och där problemet inte kan vänta längre 
 • misstanke om muncancer, såsom ett oläkt sår på slemhinnorna i munnen.

Situationer som inte kräver akut vård:

 • lindrig smärta som kan lindras med smärtstillande medicin
 • ilningar när man äter något kallt eller varmt
 • spricka i tanden eller fyllningen
 • problem med proteser eller avtagbara tandregleringsapparaturer

 

Sjukhus

Tjänster

Jouren för munsjukdomar

På HUS ansvarar vi för kvälls-, natt- och helgjouren för munsjukdomar. Om du behöver brådskande vård på en vardag kl. 8–14, vänligen kontakta hälsovården i…