Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Esbo sjukhus

Nyckelord:
  • olka
  • kamratstöd
  • frivilligarbete

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Esbo sjukhus
Karvasbackavägen 8 D
Esbo

Postadress

PB 800
00029 HUS
mån–fre 8.00–16.00

Kontaktuppgifter för volontärerna

Email, Kontaktuppgifter för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA-punkten Esbo sjukhus

Välkommen till OLKA-punkten på Esbo sjukhus! OLKA-punkten finns i entréhallen bredvid informationsdisken.

På OLKA-punkten ordnar vi temadagar där patientföreningarna och sjukhusets enheter presenterar de stödformer och aktiviteter som de tillhandahåller.

Temadagarna är öppna för alla och gratis.

Kommande temadagar
Bokning av temadagar (för organisationer)

OLKA:s volontärverksamhet på Esbo sjukhus

Du känner igen OLKA:s volontärer på den ljusgröna västen. Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

Volontärerna på Esbo sjukhus är samtalspartner och stödpersoner för vård i livets slutskede (Villa Glims)  (avdelningarna 1, 4 och akutmottagningen).

Utöver detta kan du höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbete på sjukhuset? Ta kontakt med OLKA!

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?