Gå till huvudinnehåll

BB-avdelningarna N6C och N6E

Nyckelord:
  • förlossning
  • Esbo sjukhus

Kontaktinformation

Besöksadress

Esbo sjukhus
Karvasbackavägen 6, 4 vån.
Esbo

Postadress

PB 800
00029 HUS

Besökstid

mån–sön 8.00–20.00

På BB-avdelningen på Esbo sjukhus vårdar vi mammor och nyfödda efter förlossningen. Vi ger också handledning om babyskötsel, amning och mammans återhämtning.

Alla rum på vår avdelning är enkelrum, där också din partner eller någon annan stödperson kan vara närvarande under hela din vårdperiod.

Vi gör upp en individuell vårdplan för dig. Vi har förbundit oss till WHO:s och Unicefs program för babyvänliga sjukhus.

Vi önskar att du själv när du befinner dig på avdelningen kan leda dina gäster till rätt rum. Vi önskar att gästerna lämnar rummet för den tid vårdåtgärder utförs. På avdelningen ger vi gärna mer information om besöksrutinerna.

Besök på avdelningen under infektionsepidemier

Sjukhus