Gå till huvudinnehåll

Palliativt centrum, Cancercentrum

Nyckelord:
  • palliativ vård
  • cancer
  • cancercentrum

På Palliativt centrum tillhandahåller vi stöd och vård för cancerpatienter i Nyland samt till patienter med andra kroniska sjukdomar som försämrar livskvaliteten. Dessa kan inkludera motorneuronsjukdomen ALS, hjärt-, njur- eller leversvikt eller kroniska lungsjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller lungfibros.

Vi ger symtomlindrande vård och stöd i ett tidigt skede av sjukdomen, till exempel vid sidan om behandlingar av cancer eller ALS samt när sjukdomen framskrider och man övergår till palliativ vård. 

Genom den palliativa, dvs. symtomenliga, behandlingen strävar vi efter att lindra såväl fysiskt, psykosocialt som mentalt lidande, att värna om patientens och de närståendes livskvalitet samt att upprätthålla funktionsförmågan.


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.