Gå till huvudinnehåll

Enheten för koagulationsstörningar, Cancercentrum

Nyckelord:
  • cancercentrum
  • koagulationsstörningar
  • hyytymishäiriöyksikkö

På enheten för koagulationsstörningar koncentrerar vi oss på övergripande bedömning av trombos- och blödningsproblem genom att kombinera laboratorieuppgifter med den rådande kliniska situationen.

KontakterVår uppgift är att i ett tidigt skede identifiera koagulationsstörningar och att utveckla diagnostiken, vården och uppföljningen. Vår enhet betjänar flera specialiteter. Våra kärnfunktioner omfattar konsultationer och patientrådgivning.

De vanligaste konsultationsfrågorna som riktas till oss är:

  •  vård och laboratorieuppföljning av tromboser och blödningar
  •  tromboser som uppkommer trots traditionell medicinering
  •  förebyggande av tromboser
  •  förberedelse av patienter med svåra trombos- och blödningsstörningar inför ingrepp 
  •  problem hos patienter som lider av ärftlig blödarsjuka

Vi ordnar uppföljning av patienter med svår trombosbenägenhet och blödarsjuka (t.ex. hemofili och von Willebrands sjukdom). Närmare samarbete mellan laboratorietjänsten och den kliniska verksamheten gör det möjligt att allt bättre inrikta undersökningarna, tolka resultaten och utveckla urvalet av undersökningar.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.