Gå till huvudinnehåll

Enheten för klinisk läkemedelsforskning, Cancercentrum

Nyckelord:
  • forskning
  • cancersjukdomar
  • cancer

Enheten för klinisk läkemedelsforskning finns på Cancercentrum i Mejlans.

Enheten för klinisk läkemedelsforskning fungerar som en integrerad del av Cancercentrum. Vid enheten för klinisk läkemedelsforskning forskar vi i cancerbehandlingar som ofta inte ännu är allmänt tillgängliga. Forskningen kan handla om ett nytt cancerläkemedel som ännu inte har försäljningstillstånd. Det handlar till stor del om internationell forskning.

Vår enhet utför kliniska cancerläkemedelsprövningar i fas I–IV och behandlar alla typer av cancer. Behandlingarna är krävande prövningsbehandlingar som inkluderar förutom cytostatika olika immunologiska behandlingar samt antikropps-, virus- och radioterapibehandlingar.

Morgondagens vård redan idag

  • Vi ger allt fler patienter en möjlighet att bland de första få nya prövningsbehandlingar vars syfte är att vara allt effektivare och säkrare.
  • Vår kliniska läkemedelsprövningsverksamhet är av hög kvalitet inom alla dess delområden.
  • Vår enhet för klinisk läkemedelsforskning har nära nätverk med internationella kliniska läkemedelsforskningsgrupper och grundläggande forskning.
  • Vår personal utbildas ständigt inom forskningsverksamheten.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.