Gå till huvudinnehåll

Avdelning S4B för cancersjukdomar, Mejlans brosjukhus

Nyckelord:
  • cancersjukdomar
  • cancer
  • cancerbehandling

På avdelning S4B vid Mejlans brosjukhus vårdar vi både unga och äldre patienter som insjuknat i lymfom, sarkom och testikelcancer.

På avdelningen ger vi cytostatika- och antikroppsbehandlingar samt behandlar bland annat infektioner, smärta och anemi. En del av våra patienter kommer till avdelningen för undersökningar och planering av behandlingar. Vi utför också autologa stamcellstransplantationer.

Vår enhet har öppet dygnet runt.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.