Gå till huvudinnehåll

Ankomst till Cancercentrum

Nyckelord:
  • cancercentrum
  • tillgänglighet
  • Besöksanvisningar

Cancercentrum befinner sig på Mejlans sjukhusområde.

Besöksadress

Haartmansgatan 4
00290 Helsingfors
byggnad 2

Ankomstanvisningar

Det finns två ingångar till Cancercentrum. 

  • Cancercentrums huvudingång finns på adressen Haartmansgatan 4. Genom huvudingången kommer du till alla enheter på sjukhuset. 
  • Den andra ingången finns på Paciusgatan 3. Genom ingången når du strålbehandlingsavdelningen, radioterapienheten, palliativa centrumet och enheten för psykosocialt stöd.

Vårdavdelningarna för cancersjukdomar finns på Mejlans brosjukhus och de hematologiska vårdavdelningarna på Mejlans triangelsjukhus.
Så här kommer du till Cancercentrum
Parkering på sjukhusområdet

Det finns tre tillgängliga parkeringsplatser i omedelbar närhet av vår ingång. På gångvägarna från bilplatserna till ingången finns ett högt kantstöd, vilket innebär att man med rullstol måste röra sig längs körbanan en bit för att nå fram till ingången där kantstödet har sänkts. Ledsagartrafiken kan stanna framför ingången.
Besökstider och mer detaljerad information om platsen inne på sjukhuset hittar du på respektive avdelnings och polikliniks egen sida.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.