Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska intensiv öppenvård, Borgå

Kontaktinformation

Besöksadress

Borgå sjukhus
Sjukhusvägen 1
Borgå

Postadress

PB 500
00029 HUS

Intensiv  öppenvård fungerar som en stödåtgärd för poliklinikerna och den psykiatriska avdelningen.

Vår verksamhet möjligör intensiv vårdkontakt i hemmiljö. Vårt mål är att förebygga att sjukdomens symtom förvärras och förhindra behov av psykiatrisk avdelningsvård. Vi kan enligt överenskommelse delta i rehabilitering i din hemmiljö, undersökningar, specificering av diagnosen samt i psykoedukation och familjearbete.

Sjukhus