Gå till huvudinnehåll

Borgå samjour

Nyckelord:
  • jour
  • Borgå sjukhus

Akutmottagningen vid Borgå sjukhus vårdar patienter som hastigt insjuknat allvarligt och är i behov av akut vård.

Porvoon sairaala

Kontaktuppgifter


När hälsostationerna har stängt ger vi vård även i de fall där säker vård inte kan garanteras på den egna hälsostationen nästa vardag. 

Akutmottagningen är öppen dygnet runt. Om kvällar, veckoslut och helgdagar är vår akutmottagning den enda jourmässiga enheten i Östra Nyland.

Vid nödsituation och om du behöver en ambulans: ring nödnumret 112. 

Nödsituationer är exempelvis: 

  • Svåra bröstsmärtor
  • Förlamningssymtom
  • Medvetslöshet 

Vid annat insjuknande som kräver akut vård: 

  • vardagar kl. 8–16: ring din hälsocentral
  • övriga tider: ring Jourhjälpen, tfn 116 117

Jour för barn och unga

Borgå sjukhus har en hälsocentraljour för barn och unga som är öppen under jourtiden kl 16-22.

På vårt sjukhus finns en barnenhet som tar emot barn och unga med remiss vardagar kl. 8.00-15.30. Jouren inom den specialiserade sjukvården för barn och unga fungerar inte dygnet runt på vårt sjukhus.

Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.