Gå till huvudinnehåll

Graviditet och folsyra

Tillräckligt intag av folat (genom kosten) och folsyra (i vitaminpreparat), vilka tillhör B-gruppens vitaminer, är viktigt för fostrets normala utveckling. I flera befolkningsbaserade studier har ett tillräckligt intag av folsyra visat sig minska risken för medfödda missbildningar och speciellt störningar i förslutningen av neuralröret. Tillräckligt intag av folsyra minskar förekomsten av dessa svåra missbildningar med upp till 70 procent.

Parsakaali

Rekommendationer för intag

Fosterkroppen bildas i början av graviditeten före utgången av den 12:e graviditetsveckan. Med tanke på starten av folsyratillskottet kommer det första besöket sent på mödrarådgivningen i den 8–10:e graviditetsveckan. 

• THL rekommenderar alla kvinnor som planerar graviditet en mångsidig kost och ett dagligt vitamintillskott på 0,4 milligram folsyra redan två månader innan de slutar använda preventivmedel. THL:s matrekommendationer för barnfamiljer - Syödään yhdessä

• Om man har konstaterat en störning i förslutningen av neuralröret hos fostret i en tidigare graviditet, eller om du själv eller någon i din närmaste släkt har haft en störning i förslutningen av neuralröret, är dosrekommendationen 4,0 milligram per dag. I andra riskgrupper (t.ex. mödrar med diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom eller keliaki, mödrar som tar litium elle som har använt läkemedel som är folsyraantagonister så som metotrexat och trimetoprim, i planeringsskedet av graviditeten) är dosrekommendationen också högre (0,8–4 mg per dag efter läkarens övervägande).

Folsyra är ett kosttillskott och en medicin som är billig och trygg att använda. På apoteket kan man köpa 0,4 milligrams tabletter utan recept. Även multivitamintabletter under graviditeten innehåller denna mängd.

Förutom folsyrepreparat säljs även preparat som innehåller metylfolat eller folat med glukosaminsalt. Man har framfört att kroppen kan använda folat från dessa produkter mer effektivt än från preparat som innehåller syntetisk folsyra. Det finns dock inte tillräckliga forskningsuppgifter om detta och den skyddande effekten (minskad risk för störning i förslutningen av neuralröret) har fastställts med just folsyrepreparat. Av denna anledning lägger de officiella rekommendationerna också särskild tonvikt på användning av just folsyrepreparat.

Källor till folat i kosten

Folat finns i gröna grönsaker, broccoli, bönor, grönsaker, fullkornsprodukter, frukt och bär. Genom ökad användning av processad mat och ändrade matvanor är intaget av folat via kosten dock klart lägre hos finländska kvinnor i fertil ålder än den allmänna rekommendationen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.