Gå till huvudinnehåll

Rusmedel

Rusmedel utgör en betydande risk för foster och spädbarn.

Olut

Alkohol

Alkohol är en teratogen som kan orsaka missbildningar och dessutom skada utvecklingen av fostrets centrala nervsystem i alla skeden av graviditeten.
Droger och drogabstinens

Det är möjligt att genomgå drogavvänjning under graviditeten, men det bör ske under noggrann uppsikt. Många droger överförs i bröstmjölk, vilket kan utgöra en stor risk för barnet.

Rökning

Rökning under graviditeten är skadligt för fostret, eftersom nikotin drar samman blodkärlen och försämrar syretillförseln till fostret. Rökning ökar tydligt risken för hämmad fostertillväxt och utsätter fostret för allvarliga komplikationer under graviditeten.Feedback

Hittade du vad du sökte?