Gå till huvudinnehåll

Läkemedel och vacciner

Vi ber dig tala om för din läkare om eventuella graviditetsplaner så att du redan i planeringsfasen av graviditeten har en medicinering som är så säker som möjligt för fostret.

Lääkepurkki naisen kädessä

Vaccin

Gravida kvinnor vaccineras när risken för sjukdomsexponering är hög, en eventuell infektion skulle vara skadlig för modern eller fostret och när vaccinet sannolikt inte har någon negativ inverkan. Inaktiverade vaccin innehåller inga levande mikrober, så du kan vid behov ta dem även under graviditeten. Se till att ta alla nödvändiga vaccinationer för planerade utlandsresor redan när du planerar din graviditet.

Antibiotika

De flesta antibiotika kan användas under graviditet och amning. Även om de allra flesta antibiotika endast utsöndras i små mängder i bröstmjölken, kan mammans antibiotikabehandling ibland ge magbesvär åt spädbarnet.

Epilepsiläkemedel

Kom ihåg att alltid nämna för din läkare om eventuella graviditetsplaner om du använder epilepsiläkemedel. Vissa epilepsiläkemedel är skadliga för fosterutvecklingen och läkemedelsbehandlingen bör därför planeras så att den är så säker som möjligt redan vid planeringen av graviditeten.

Isotretinoin

Isotretinoin är ett läkemedel som används för att behandla svår akne. Användning av läkemedlet i början av graviditeten ökar avsevärt risken för att fostret ska drabbas av svåra missbildningar i hjärtat och centrala nervsystemet.

Om läkemedlet har använts när graviditeten redan har börjat, kan risken för att fostret drabbas av en allvarlig missbildning vara upp till 25–40 procent (om 100 mödrar använder isotretinoin i början av graviditeten har 25–40 barn svåra missbildningar).

Lokalbehandling av akne

Användning av akneläkemedel (isotretinoin) som tas via munnen är absolut förbjudet under graviditeten. Avbryt användningen redan i god tid före graviditeten (se ovan).

Misoprostol

Misoprostol används som ett magsårsläkemedel och vid medicinsk abort. Använd inte misoprostol under graviditeten.

Smärtstillande läkemedel

Paracetamol är det primära smärtstillande och febernedsättande läkemedlet under graviditeten.

Stämningsstabiliserande läkemedel

Kom ihåg att berätta för läkaren om eventuella graviditetsplaner om du använder stämningsstabiliserande läkemedel. En del av de läkemedel som används som stämningsstabiliserare, kan vara skadliga för fosterutvecklingen (användningen av t.ex. valproat är kontraindicerat).

Warfarin

Warfarin används som ett blodförtunnande läkemedel för att förebygga och behandla trombosbenägenhet i venerna.

Läkemedel som doseras på huden eller i ögat

Läkemedelskoncentrationen i kroppen blir i allmänhet lägre vid lokal dosering (t.ex. huden, ögondroppar) jämfört med om du skulle ta läkemedlet via munnen.

Könshormoner