Gå till huvudinnehåll

Läkemedel och vacciner

Vi ber dig tala om för din läkare om eventuella graviditetsplaner så att du redan i planeringsfasen av graviditeten har en medicinering som är så säker som möjligt för fostret.

Lääkepurkki naisen kädessä

Aknebehandling

Användning av akneläkemedel (isotretinoin) som tas via munnen är absolut förbjudet under graviditeten. Även användning av lokala syntetiska A-vitaminderivat är förbjudet. Avbryt användningen redan i god tid före graviditeten.
Antibiotika

De flesta antibiotika kan användas under graviditet och amning. Även om de allra flesta antibiotika endast utsöndras i små mängder i bröstmjölken, kan mammans antibiotikabehandling ibland ge magbesvär åt spädbarnet.

Epilepsiläkemedel

Kom ihåg att alltid nämna för din läkare om eventuella graviditetsplaner om du använder epilepsiläkemedel. Vissa epilepsiläkemedel är skadliga för fosterutvecklingen och läkemedelsbehandlingen bör därför planeras så att den är så säker som möjligt redan vid planeringen av graviditeten.Könshormoner

Läkemedel som doseras på huden eller i ögat

Läkemedelskoncentrationen i kroppen blir i allmänhet lägre vid lokal dosering (t.ex. huden, ögondroppar) jämfört med om du skulle ta läkemedlet via munnen.


Misoprostol

Misoprostol används som ett magsårsläkemedel och vid medicinsk abort. Använd inte misoprostol under graviditeten.Smärtstillande läkemedel

Paracetamol är det primära smärtstillande och febernedsättande läkemedlet under graviditeten.

Stämningsstabiliserande läkemedel

Kom ihåg att berätta för läkaren om eventuella graviditetsplaner om du använder stämningsstabiliserande läkemedel. En del av de läkemedel som används som stämningsstabiliserare, kan vara skadliga för fosterutvecklingen (användningen av t.ex. valproat är kontraindicerat).

Vaccin

Gravida vaccineras när risken för sjukdomsexponering är hög, en eventuell infektion skulle vara skadlig för modern eller fostret och när vaccinet sannolikt inte har någon negativ inverkan. Inaktiverade vaccin innehåller inga levande mikrober, så du kan vid behov ta dem även under graviditeten. Se till att ta alla nödvändiga vaccinationer för planerade utlandsresor redan när du planerar din graviditet.

Warfarin

Warfarin används som ett blodförtunnande läkemedel för att förebygga och behandla trombosbenägenhet i venerna.


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.