Gå till huvudinnehåll

Drömmen om en baby – viktigt att uppmärksamma redan då du planerar en graviditet

Många exponeringar kan påverka fertiliteten negativt. Differentieringen av fostrets organ börjar så snart menstruationen uteblir, och veckorna under graviditetens första trimester är en känslig tid för fostermissbildningar. Därför är det viktigt att redan i planeringsskedet av graviditeten uppmärksamma faktorer som kan påverka fertiliteten eller fostrets utveckling negativt.

Vauva kääriytyneenä kylpypyyhkeeseen

Graviditet och mediciner

Ditt eget välbefinnande är också en förutsättning för fostrets välbefinnande, så lämna inte bort viktiga läkemedel förrän du har diskuterat saken med din läkare. Undvik dock onödig användning av läkemedel under graviditeten och redan i planeringsstadiet. Det är alltid bra att nämna eventuella graviditetsplaner för läkaren, så att man redan i planeringsstadiet av graviditeten kan beakta att en eventuell medicinering är så säker som möjligt för fostret.

Om du har en kronisk sjukdom som kräver läkemedelsbehandling måste den också behandlas väl under graviditeten. Vid kroniska sjukdomar är det viktigt att det råder en bra balans i behandlingen av sjukdomen redan före graviditeten. Till exempel diabetes med dålig glukoskontroll före graviditeten ökar risken för fostermissbildningar, och astma i dålig behandlingsbalans under graviditeten ökar risken för tidig födsel. Dosen av tyroxinhormon som används för att behandla underfunktion i sköldkörteln ökas vanligtvis omedelbart efter att man konstaterat graviditeten.

Om du ordineras en kortvarig läkemedelskur bör du också berätta om den för din läkare om ni planerar en graviditet. När det gäller receptfria läkemedel på apotek bör du också överväga hur viktigt läkemedlet är och ta reda på hur säker det är med tanke på en eventuell graviditet.

Graviditet och kost 

Redan i planeringen av en graviditet bör du äta hälsosamt och mångsidigt och äta kost som är rik på folat. Folat är en vitamin i grupp B, vars tillräckliga intag är viktigt för fostrets normala utveckling. Alla kvinnor som planerar en graviditet rekommenderas att börja med folsyratillskott i form av vitaminpreparat redan ett par månader före graviditeten.

Allmänna frågor om kost besvaras främst av mödrarådgivningen.

Graviditet och berusningsmedel

När du planerar att bli gravid bör du sluta ta olika berusningsmedel i god tid innan graviditeten börjar. Det kan ta längre tid att bli gravid både för rökare och storkonsumenter av alkohol och risken för missfall är högre. Exponering för alkohol i början av graviditeten kan också öka risken för missbildningar och utvecklingsförsening.

Graviditet och resor

Vid planeringen av en graviditet är det bra att mer noggrant överväga kommande resplaner. Om du lider av en underliggande sjukdom som kan förvärras under graviditeten eller om graviditeten är en högriskgraviditet, bör du diskutera resan med din läkare och ta reda på möjligheterna till vård på resmålet. Om resmålet ligger i ett högriskområde (t.ex. infektionssjukdomar såsom zikavirusinfektion, malaria eller denguefeber), bör du undvika resor dit. Det är också bra att ta de rekommenderade vaccinerna för resor redan under planeringsfasen av graviditeten.

Annat att observera

Eventuella sexuellt överförbara sjukdomar bör uteslutas redan i planeringsstadiet av graviditeten. Alla mödrar screenas också under graviditetens första trimester för syfilis, HIV och hepatit B.

Under planeringsfasen av graviditeten bör du också låta undersöka din munhälsa och utreda om dina vaccinationer är uppdaterade. Vaccinskyddet ger skydd under graviditeten och skyddar fostret, och i vissa situationer även det nyfödda barnet.

Betydande fetma (BMI >30) har i många studier kopplats till en förhöjd risk för fostermissbildning, speciellt hjärtfel och störningar i förslutningen av neuralröret. Uppmärksamhet bör ägnas åt vikt och kost redan i planeringsstadiet av graviditeten, eftersom aktiv viktminskning inte rekommenderas under graviditeten.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.