Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Kemiska produkter- information till tillverkare och importörer

Importörerna måste lämna uppgifter till Giftinformationscentralen om blandningar som finns på den finländska marknaden som klassificeras som farliga på grund av hälso- eller fysikaliska effekter.

Importörerna måste lämna uppgifter till Giftinformationscentralen om blandningar som finns på den finländska marknaden som klassificeras som farliga på grund av hälso- eller fysikaliska effekter ((EG) nr 1272/2008 (CLP1) artikel 45 och bilaga VIII). Anmälningarna ska göras via en anmälningsportal som upprätthålls av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Importörerna kan avgiftsfritt lägga till Giftinformationscentralens telefonnummer som kontaktinformation för nödsituationer på förpackningar och i säkerhetsmeddelanden för de blandningar som finns på marknaden i Finland och som har anmälts till Giftinformationscentralen. Information om produkter som inte klassificerats som farliga på grund av hälsomässiga eller fysikaliska egenskaper kan lämnas via ECHA:s portal för anmälan på samma sätt som för produkter som klassificerats som farliga.

 

Giftinformationscentralens kontaktuppgifter:

mån–sön 0.00–24.00

Telefon: 0800 147 111 avgiftsfri

Telefon: 09 471 977 normalpris

 

Företag ska göra en kemikalieanmälan till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om kemikalier som de släppt ut på marknaden i Finland, om kemikalierna har klassificerats enligt CLP-förordningen eller om en icke-klassificerad kemikalier innehåller farliga ämnen eller ämnen som har ett gränsvärde för yrkesmässig exponering. Mer information om kemikalieanmälan (Tukes):
 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.