Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Giftinformationscentralens årsstatistik

Här kan du bekanta dig med vår årsrapport på finska.

Giftinformationscentralen tog emot 37 410 samtal 2022. Av dessa gällde 29 822 samtal en verklig förgiftning eller misstanke om förgiftning. Av samtalen rörde 2 315 förfrågningar av allmän karaktär om förgiftningar eller förebyggandet av förgiftningar. Cirka 33 procent av samtalen gällde barn under 6 år

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.