Gå till huvudinnehåll

Blågrönalger

Att simma i vatten med blågrönalger kan orsaka förgiftningssymptom. Även drickande av vatten med blågrönalger, användning i matlagning, som diskvatten, som bastu- eller tvättvatten kan orsaka förgiftningssymptom.

Suomalainen järvimaisema

Symptom

I Finland har symptomen på blågrönalger varit lindriga. De vanligaste symptomen är magsymptom, hudsymptom och förkylningssymptom.

Buksymptom har beskrivits som illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré. Magsymptomen går vanligtvis över inom några dygn. Hud- och förkylningssymptomen utvecklas långsammare och kan vara längre än magsymptomen. Som hudsymptom beskrivs utslag, klåda och sveda. Förkylningsliknande symptom är bland annat täppthet, snuva, halsont, huvudvärk och feber. Blågrönalger kan orsaka inflammation i ögat eller örat.

Behandling

Exponerade hudområden tvättas med rent vatten och tvål. Ögonen sköljs med rent vatten. För symptom orsakade av blågrönalger räcker i allmänhet hemvård. Vid behov kan man använda smärtstillande eller febernedsättande läkemedel. Kontakta läkaren om symptomen är kraftiga eller inte försvinner på en vecka. Vid symptom på ögon- eller öroninflammation ska man kontakta läkare.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.