Rökfritt sjukhus

​Målet med HUS Rökfritt sjukhus-verksamhet är att erbjuda patienter, personal och besökare en rökfri och mer sund och trivsam miljö för vård, arbete och besök samt att hjälpa rökande patienter och anställda att sluta röka.

Rökning är tillåten endast på särskilda platser som anvisats för rökning utomhus. 

Alla patienter i sjukvårdsdistriktet har möjlighet att få substitutionsbehandling med nikotin under den tid de är inskrivna på sjukhuset.