Främjande av patientsäker vård

Aktuella hälsouppgifter

  • Försäkra dig om att den vårdande personalen har dina senaste hälsouppgifter och meddela om det har skett förändringar.

 Identiteten ska säkerställas
 
  • Påminn personalen om de inte har kommit ihåg att be om ditt namn vid undersökningar, när du ges medicin eller när dina undersökningsresultat behandlas. Om du är en avdelningspatient eller om du genomgår ett ingrepp eller en undersökning ska du också ha ett ID-armband.

Medicinering 

  • Det är viktigt att din medicineringslista är uppdaterad. Berätta vilka recept- och egenvårdsmediciner samt vitamin- och naturpreparat du använder. Berätta också om din eventuella överkänslighet för läkemedel. Se till att du får de mediciner som du använder regelbundet hemma.
 
Deltagande
 
  • Ta del i planeringen av din vård och i beslutsfattandet och ge feedback på vården. Det är också viktigt att du följer de vårdanvisningar du har fått och berättar om något bereder dig problem.
 
Var inte rädd att fråga! 
 
  • Om du funderar på något, för det på tal. Du kan fråga exempelvis om dina vårdalternativ, om dina mediciner eller om hur vården eller behandlingen framskrider. Se till att du har förstått rätt. Berätta också om du har smärta eller värk. Du kan också senare ta kontakt med dem som vårdar dig.
 
Närvaro av en anhörig eller en närstående 
 
  • En närstående eller en anhörig får också delta i din vård.