Kvalitet och patientsäkerhet

Inom HUS baserar sig patientsäkerhetsarbetet på kontinuerlig utveckling och riskbedömning. En säker vård är effektiv, den ges på rätt sätt och i rätt tid.
 
Målet för patientsäkerheten är att vården och vårdmiljön inte ska utsätta patienten för fara eller olägenhet som inte tillhör vården. Negativa vårdhändelser kan vara exempelvis infektioner i samband med vården, felaktig eller fördröjd diagnos eller fel i medicineringen.
 
Patientsäkerheten kräver samarbete mellan de olika aktörerna. Inom HUS har patienten och de närstående en viktig roll när det gäller att främja säkerheten i vården.
​​​
 

 Länkar

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta