Patient- och handikapporganisationer

​I den här listan finns riks- och takorganisationer. De lokala organisationerna hittar du på takorganisationernas webbplatser (länkar). Länkarna nedanför leder tillfälligt till finska sidor.

vasen
oikea