Hjärta

Finlands Hjärtförbund är ett enhetligt hjärtförbund som är det enda i sitt slag i Finland. Hjärtförbundet har över 85 000 personmedlemmar, 237 lokala hjärtföreningar, 19 hjärtdistrikt och tre organisationer på riksnivå (Hjärtebarn och -vuxna rf, Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry, och Kardiomyopatiapotilaat – Karpatiat ry). Förbundet har cirka 80 anställda. I avsnittet Hoida sydäntäsi (Sköt om ditt hjärta, på finska) på Hjärtförbundets webbplats ges information om symptom, sjukdomar, vård, rehabilitering och socialskydd.
 
Uppgifterna om de lokala hjärtdistrikten, deras lokala medlemsföreningar och medlemsorganisationer på riksnivå finns här (på finska)
 
Helsingfors hjärtdistrikt och Nylands hjärtdistrikt (båda webbplatserna på finska) är regionala organisationer inom Hjärtförbundet. Hjärtdistrikten utvecklar i samarbete med den offentliga hälso- och sjukvården rehabiliteringsformer för hjärtpatienter. Målet är att patienten utöver den nödvändiga vården också får kontinuerlig handledning och stöd för egenvård i sjukdomens olika skeden.
 
Hjärtdistrikten ordnar föreläsningar, evenemang, individuell handledning och grupphandledning samt rehabiliteringskurser för hjärtpatienter och deras anhöriga.
 
Helsingfors hjärtdistrikt (7 hjärtföreningar) och Nylands hjärtdistrikt (17 hjärtföreningar) med medlemsföreningar arbetar regionalt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och deltar i vården och rehabiliteringen av hjärtpatienter. Mer information om föreningarnas verksamhet finns på deras egna sidor som du hittar genom att klicka på länken ovan.
 
En patient kan ansluta sig till valfri hjärtförening. Medlemmarna får bl.a. tidningen Sydän, som utkommer 5 gånger om året, och mångsidiga medlemsförmåner. Föreningarna erbjuder också bl.a. föreläsningar, hjärtrehabilitering i motionsgrupper, kamratstöd, intressanta utflykter och annan gemenskap.
 
Målet för verksamheten är att främja hjärthälsan och höja livskvaliteten för personer som insjuknat i hjärt- och kärlsjukdomar.