Diabetes

Diabetesförbundet i Finlands huvudsakliga uppgift är att stödja diabetiker, främja kunskaperna om diabetes och utöva samhällspåverkan inom prevention och behandling av diabetes och inom förutsättningarna för diabetesvården. Diabetesförbundet är en riksomfattande folkhälso- och patientorganisation. Till förbundet hör 106 lokala diabetesföreningar, två diabetesföreningar på riksnivå och fyra yrkesföreningar Förbundet har sammanlagt cirka 60 000 medlemmar. 
 
Diabetesförbundet i Finland ordnar anpassningskurser och rehabilitering för diabetiker och deras närstående och erbjuder utbildning och experttjänster för professionella och samarbetspartner inom vård av diabetes.
 
www.diabetes.fi innehåller information om diabetes och organisationens verksamhet. Diabetesförbundet i Finland är också med i de sociala medierna. Förbundet ger ut tidningarna Diabetes och Diabetes ja lääkäri samt diabeteshandböcker och material för diabetesrådgivning.
 
Förbundets huvudverksamhetsställe och kurscentral Diabetescentrum ligger vid sjön Näsijärvi i Aitolahti, cirka 25 kilometer från Tammerfors centrum.