Cancer

Cancerorganisationerna är en av Finlands största folkhälsoorganisationer med ca 130 000 medlemmar.
 
Till cancerorganisationer hör:
 
 • Cancerföreningen i Finland rf och dess medlemsorganisationer
  • 12 regionala cancerföreningar
  • 5 nationella patientorganisationer
 • Finlands Cancerregister och som en del därav Screeningregistret
 • Cancerstiftelsen och Stiftelsen för Cancerforskning
 • Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut

Medlemsföreningarnas uppgifter

Cancerorganisationerna

 • stöder och rehabiliterar cancersjuka och deras anhöriga
 • informerar om cancerförebyggande och hälsofrämjande frågor
 • för ett register över cancersjukdomar och screening
 • beviljar medel för vetenskaplig forskning inom cancersjukdomar

Bröstcancerförening - Europa Donna Finland ry (på finska)

Prostatacancerförening - Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry (ERSY) (på finska)