Patientorganisationer

På denna sida finns information om patientorganisationer och folkhälsoorganisationer

En patientorganisation bildas kring en viss sjukdom eller skada. Organisationens medlemmar är i huvudsak insjuknade, konvalescenter och deras anhöriga. Organisationerna har lokal eller riksomfattande verksamhet. Patientorganisationerna erbjuder information, intressebevakning, kamratstöd, utbildning, rehabilitering och evenemang. Dessutom utövar de samhällspåverkan.


Organisationsfältet i Finland är heltäckande och har många aktiva medlemmar. Inom organisationerna inom socialvården och sjuk- och hälsovården verkar cirka 180 000 frivilliga utöver 32 500 anställda (Kauppinen & Niskanen. Yksityinen palvelutuontanto sosiaali-ja terveydenhuollossa. Stakes-rapporter 274, 2003). Många patientorganisationer fungerar i hög grad med frivilliga krafter, och det finns till och med organisationer som inte har några anställda alls.

På dessa sidor hittar du länkar till organisationernas webbplatser. På webbplatserna finns information om hur du kan delta i organisationernas verksamhet.

 

 Länkar

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta