Gå till huvudinnehåll

Patientavgifter

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som vi tar ut av patienterna grundar sig på klientavgiftslagen och -förordningen.

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som HUS tar ut av patienter för besök, distansmottagningar, vårdperioder och läkarintyg fastställs enligt lagen och förordningen om klientavgifter. Om du inte har en hemkommun i Finland, se anvisningarna nedan.

Vi tar också ut en avgift för besök inom den specialiserade sjukvården, distansmottagning och tidsbokning för en diagnostisk undersökning som utan godtagbar anledning uteblivit. Anmälan om avbokning av tid ska göras senast kl. 15 dagen innan. Du hittar anvisningar för en avbokning i ankomstanvisningen till enheten. 

Vi skickar en faktura till dig i efterskott cirka två veckor efter din vård eller ditt besök. Fakturan skickas enligt ditt eget val antingen per post, som e-faktura, som direktdebitering eller via Postis OmaPosti-tjänst. Du får konsumentens nätfaktura, alltså en e-faktura, genom att teckna ett e-fakturaavtal med din nätbank. Den som fakturerar patientavgifterna är HUS-sammanslutningen, vårdfakturor.

Du kan ta direktdebiteringen i bruk genom att teckna ett direktdebiteringsavtal i din banks kontor eller i någon annan kundtjänstkanal. Genom att använda direktdebitering befullmäktigar du din bank att betala fakturan för dig från ditt konto. Du får ett förhandsmeddelande om fakturan per post och banken debiterar betalningen från ditt konto på fakturans förfallodag. HUS patientfakturor kan också styras till Postis OmaPosti-tjänst. Du tecknar ett avtal om att använda OmaPosti med Posti. På Postis webbplats finns mera information om OmaPosti.

Fakturor har vanligtvis en betalningstid på tre veckor. Om du inte betalar fakturan senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse två veckor efter förfallodagen. Vi tar ut dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat från förfallodagen.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Kontakta vår kundbetjäning för patientavgifter om du behöver råd eller mer information eller om det är något oklart på fakturan. 

Kundbetjäningen vid HUS patientfakturering

Telefon: 09 471 78550, öppen vardagar kl. 9–12.
E-post: potilaslaskutus@hus.fi
Postadress: HUS Ekonomitjänster, Patientfakturering, PB 680, 00029 HUS.

Samtalen spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte. 

Betalningspåminnelser gällande gamla kundfakturor

Det har uppstått fördröjningar vid utskicken av HUS betalningspåminnelser. Vi skickar nu betalningspåminnelser gällande kundfakturor för 2021 och 2022, för vilka betalningspåminnelser inte tidigare har skickats. Ifall påminnelsefakturan inte betalas senast på förfallodagen, överförs den till en indrivningsbyrå.

Mer information om fakturorna och avgifterna fås av faktureringens kundtjänst. Kundtjänstens e-postadress är potilaslaskutus@hus.fi och vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 9-12 tfn 09-471 78550.

Patientfakturor kan betalas i kassorna vid HUS lunchrestauranger

Du kan i fortsättningen betala HUS patientfakturor vid kassorna i lunchrestaurangerna på HUS sjukhus. Nedan uppgifter om de restauranger där fakturan kan betalas. Fakturabetalning i Fiskehamnen slutade 31.12.2021.

För att kunna betala din räkning behöver du din pappersfaktura. Utan fakturan kan vi inte ta emot din betalning. Vid restaurangernas kassor ger vi inte heller råd gällande fakturorna. Rådgivning fås via faktureringens kundtjänst må-fre kl. 9-12 på tfn 09 471 78550 eller per e-post på adressen potilaslaskutus@hus.fi

Lunchrestauranger:

Biomedicum, Haartmansgatan 8
Esbo sjukhus, Karvasbackavägen 6
Hyvinge sjukhus kafé, Sairaalankatu 1
Hud- och allergisjukhuset, Mejlansvägen 2
Jorvs sjukhus, Karvasbackavägen 8
Kellokoski sjukhus, Ohkolavägen 10
Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13
Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, Lojo
Lunchrestaurangen i Mejlans förvaltningsbyggnad; Stenbäcksgatan 9 Byggnad 5
Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda
Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 1
Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9
Tullbommen,Topeliusgatan 32
Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.