Gå till huvudinnehåll

Patientavgifter

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som vi debiterar patienterna grundar sig på klientavgiftslagen och -förordningen.

Vi skickar en faktura till dig cirka två veckor efter din vård eller ditt besök. Du kan betala din vårdavgift som e-faktura, som du får genom att teckna ett e-fakturaavtal med din nätbank. Den som fakturerar patientavgifterna är Samkommunen HNS, vårdfakturor.

Om du inte har ett e-fakturaavtal med HUS, sänder vi fakturan per post till dig. Du kan betala en faktura antingen via en nätbank eller betalningstjänsten hos en bank eller vid HUS kundkassa i Fiskehamnen på Tunnbindaregatan 1 C. Kassan är öppen på måndagar och torsdagar 9–15. 

Fakturor har vanligtvis en betalningstid på tre veckor. År 2020 har betalningstiden varit fyra veckor på grund av coronapandemin. 

Om du inte har betalat fakturan senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse två veckor efter förfallodagen. Tills vidare sköts HUS betalningspåminnelser och indrivningar av en inkassobyrå. Om du inte har betalat avgiften senast på förfallodagen tar vi ut dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat från förfallodagen.

För mer information om fakturor och hur du betalar dem, kontakta kundtjänsten vid HUS fakturering på telefon 09 4717 8550 eller per e-post @email. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9–12.