Gå till huvudinnehåll

Klientavgifter

De avgifter som vi tar ut av klienterna grundar sig på klientavgiftslagen och -förordningen.

De avgifter som HUS tar ut av klienter för besök, distansmottagningar, vårdperioder och läkarintyg fastställs enligt lagen och förordningen om klientavgifter. Om du inte har en hemkommun i Finland, se anvisningarna nedan.

Vi tar också ut en avgift för besök inom den specialiserade sjukvården, distansmottagning och tidsbokning för en diagnostisk undersökning som utan godtagbar anledning uteblivit. Anmälan om avbokning av tid ska göras senast kl. 12 dagen innan. Du hittar anvisningar för en avbokning i ankomstanvisningen till enheten. 

Vi skickar en faktura till dig i efterskott cirka två veckor efter din vård eller ditt besök. Fakturan skickas enligt ditt eget val antingen per post, som e-faktura eller som direktdebitering. Du får konsumentens nätfaktura, alltså en e-faktura, genom att teckna ett e-fakturaavtal med din nätbank. Den som fakturerar klientavgifterna är HUS-sammanslutningen, vårdfakturor.

Du kan ta direktdebiteringen i bruk genom att teckna ett direktdebiteringsavtal i din banks kontor eller i någon annan kundtjänstkanal. Genom att använda direktdebitering befullmäktigar du din bank att betala fakturan för dig från ditt konto. Du får ett förhandsmeddelande om fakturan per post och banken debiterar betalningen från ditt konto på fakturans förfallodag.

Fakturor har vanligtvis en betalningstid på tre veckor. Om du inte betalar fakturan senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse två veckor efter förfallodagen. Vi tar ut dröjsmålsränta enligt räntelagen räknat från förfallodagen.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

Kontakta vår kundbetjäning för klientavgifter om du behöver råd eller mer information eller om det är något oklart på fakturan. 

Kundbetjäningen vid HUS kundfakturering

Telefon: 09 471 78550, öppen vardagar kl. 9–12.
E-post: asiakaslaskutus@hus.fi
Postadress: HUS Ekonomitjänster, Kundfakturering, PB 680, 00029 HUS.

För en smidig ärendehantering ber vi dig uppge hela ditt namn, din födelsetid och nuvarande adress då du kontaktar oss.

Samtalen spelas in i kvalitets- och utbildningssyfte. 

Betalningspåminnelser gällande gamla kundfakturor

Det har uppstått fördröjningar vid utskicken av HUS betalningspåminnelser. Vi skickar nu betalningspåminnelser gällande kundfakturor för 2022 och 2023, för vilka betalningspåminnelser inte tidigare har skickats. Ifall påminnelsefakturan inte betalas senast på förfallodagen, överförs den till en indrivningsbyrå.

Mer information om fakturorna och avgifterna fås av faktureringens kundtjänst. Kundtjänstens e-postadress är asiakaslaskutus@hus.fi och vår kundtjänst är öppen vardagar kl. 9-12 tfn 09-471 78550.

Kundfakturor kan betalas i kassorna vid HUS lunchrestauranger

Du kan i fortsättningen betala HUS kundfakturor vid kassorna i lunchrestaurangerna på HUS sjukhus. Nedan uppgifter om de restauranger där fakturan kan betalas. 

För att kunna betala din räkning behöver du din pappersfaktura. Utan fakturan kan vi inte ta emot din betalning. Vid restaurangernas kassor ger vi inte heller råd gällande fakturorna. Rådgivning fås via faktureringens kundtjänst må-fre kl. 9-12 på tfn 09 471 78550 eller per e-post på adressen asiakaslaskutus@hus.fi

Lunchrestauranger:

Biomedicum, Haartmansgatan 8
Esbo sjukhus, Karvasbackavägen 6
Hyvinge sjukhus kafé, Sairaalankatu 1
Hud- och allergisjukhuset, Mejlansvägen 2
Jorvs sjukhus, Karvasbackavägen 8
Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13
Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, Lojo
Lunchrestaurangen i Mejlans förvaltningsbyggnad; Stenbäcksgatan 9 Byggnad 5
Mejlans brosjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors
Ohkola sjukhus, Ohkolavägen 10
Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda
Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 1
Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9
Tullbommen,Topeliusgatan 32
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.