Gå till huvudinnehåll

Patientombudsmän

Patientombudsmannen arbetar för att främja och tillgodose dina rättigheter genom att vägleda och ge råd i frågor som gäller vård och bemötande.

Patientombudsmannen utgår i sitt arbete från kunden med respekt för dina åsikter. Patientombudsmannens uppgifter är av rådgivande och vägledande karaktär. Uppgiften regleras i lagen om patientens ställning och rättigheter (Patientlagen 785/1992).  

Patientombudsmannen är neutral när han ger dig råd. 

Patientombudsmannen hjälper dig att reda ut ditt ärende på följande sätt: 

  • vägleder dig att i första hand vid uppkomsten av problem diskutera problemet med den person eller vårdenhet som det gäller 
  • informerar om dina rättigheter ger dig råd i rättsliga frågor 
  • berättar om rättsskyddsmedel 
  • ger råd och bistår och hjälper dig vid behov att framställa en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan 
  • arbetar i övrigt för att främja dina rättigheter och se till att de tillgodoses. 

Patientombudsmannen 

  • tar inte ställning till dina diagnoser eller innehållet i din behandling 
  • tar inte heller ställning till om en patientskada har inträffat i din vård 
  • tolkar inte innehållet i dina journalhandlingar. 

Patientombudsmän på våra sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?