Gå till huvudinnehåll

Patientombudsmän

Patientombudsmannen arbetar för att främja och tillgodose dina rättigheter genom att vägleda och ge råd i frågor som gäller vård och bemötande.

Patientombudsmannen utgår i sitt arbete från kunden med respekt för dina åsikter. Patientombudsmannens uppgifter är av rådgivande och vägledande karaktär. Uppgiften regleras i lagen om patientens ställning och rättigheter (Patientlagen 785/1992).  

Patientombudsmannen är neutral när han ger dig råd. 

Patientombudsmannen hjälper dig att reda ut ditt ärende på följande sätt: 

  • vägleder dig att i första hand vid uppkomsten av problem diskutera problemet med den person eller vårdenhet som det gäller 
  • informerar om dina rättigheter ger dig råd i rättsliga frågor 
  • berättar om rättsskyddsmedel 
  • ger råd och bistår och hjälper dig vid behov att framställa en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan 
  • arbetar i övrigt för att främja dina rättigheter och se till att de tillgodoses. 

Patientombudsmannen 

  • tar inte ställning till dina diagnoser eller innehållet i din behandling 
  • tar inte heller ställning till om en patientskada har inträffat i din vård 
  • tolkar inte innehållet i dina journalhandlingar. 

Patientombudsmän på våra sjukhus

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.