Tvåspråkighet på HUS

Inom HUS har patienten rätt att använda sitt eget språk och få tjänster på sitt eget språk. Det här förutsätter beredskap hos personalen att tala svenska och finska allt från den första kontakten till det att vården avslutas.  

De skriftliga patientdirektiven ges på patientens eget språk. Till dem hör alla dokumenterade uppgifter om patienterna liksom också information som vårdanvisningar, patientdirektiv, olika broschyrer, tidsreserveringsbrev liksom också permanent och tillfällig skyltning samt internet.
 

 Mer om tvåspråkighet