Rätt till patientuppgifter

Patienten har rätt att få sina egna patientuppgifter. Om en patient vill ha kopior på sina egna patientuppgifter finns det anvisningar för hur man begär uppgifterna på sidan Egna patientuppgifter.
 
Om det inte räcker med att få kopior av de egna patientuppgifterna kan patienten göra en begäran om insyn i registeruppgifter enligt rätten om insyn enligt § 26 i personuppgiftslagen. Anvisningar för att göra en begäran om insyn finns på sidan Insyn i registeruppgifter.