Patientombudsman

Patienten har rätt till en god hälso- och sjukvård samt ett gott bemötande i anslutning till vården. Vården av patienten ska ordnas och patienten bemötas så att hans människovärde inte kränks samt att hans övertygelse och integritet respekteras. I lagen betonas även patientens rätt till information och självbestämmanderätt, rätt till aktivt deltagande i vården samt en minderårig patients ställning. (Lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1992)
 
Patientombudsmannen
 
  • ger råd och vägleder i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  • informerar om patientens rättigheter
  • ger råd och vid behov bistår vid framställningen av en anmärkning eller anmälan om patientskada
  • arbetar även i övrigt för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
  • ger råd i frågor gällande verksamheten inom HNS

Patientombudsmannen tar inte ställning till de medicinska besluten eller om det har inträffat en patientskada under vården. Patientombudsmannen behandlar inte heller anmärkningar. Det rekommenderas att anmärkningarna skickas till sjukvårdsområdets registratur.

Det rekommenderas även att känsilga ärenden och konfidentiella uppgifter inte skickas elektroniskt, då HUS e-post inte har skydd för det ändamålet.

 
PATIENTOMBUDSMÄNNEN FÖR HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT
 
 
HUCS sjukvårdsområde samt HUSLAB och HNS-Bilddiagnostik

Patient- och klientsamtal i regel mån. – tors. kl. 10 – 14, fre. 10 -13

Servicenummer på finska 09 471 71262
Servicenummer på svenska 09 471 71263


För personligt besök rekommenderas bokning av tid på förhand.

Besöksadress Stockholmsgatan 8 C, 4 vån., Biomedicum Helsingfors 2C
Postadress  PB 705, 00029 HNS
E-post  hyks.potilasasiamies(at)hus.fi
Telefax  09 471 71297

Servicenumren till patientombudsmännen för städernas sjukhus och hälsostationer inom HUCS sjukvårdområde

Esbo stad 09 8165 1032 eller växel 09 81621
Grankulla stad 050 4117542 eller växel 09 50561
Helsingfors stad 09 310 43355 eller växel 09 310 1691
Kervo stad 040 314 3095
Kyrkslätt stad 019 298 2022
Vanda stad 09 8392 2537 eller växel 09 839 11

Hyvinge sjukvårdsområde 
 
Anni Matikainen
Telefon: 040 7589 715
För personligt besök rekommenderas bokning av tid på förhand.
E-post: anni.matikainen(at)hus.fi

Servicenumren till primärvårdens patientombudsmän för Hyvinge sjukvårdsområde

Hyvinge stad 019 458 5736
Mäntsälä kommun 040 833 5528 eller 0207 401 785
Nurmijärvi kommun 040 317 3323
Tusby kommun, Kervo stad ja Järvenpää stad 09 8718 3095
Regionens rehabilitering och eftervård: Kiljava sjukhus 0306 344 011

Lojo sjukvårdsområde

Miia Ståhle
Telefon: 019 38011 eller 050 427 5445
Tid för personligt besök bör reserveras på förhand
Besöks- och postadress: Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo
E-post: miia.stahle (at)hus.fi

Servicenumren till primärvårdens patientombudsmän för Lojo sjukvårdsområde
Karkkila kommun 09 4258 3246
Vichtis kommun09 4258 3246

Lojo stadt och Sjundeå kommun/
Socialkompetens
Riikka Kainulainen ja Clarissa Peura
tel. 040 833 5528 (mån kl. 12.00 - 15.00, ti-tors kl. 9.00 - 12.00)
E-post: potilasasiamies@sosiaalitaito.fi

Raseborgs sjukhus 

Patient- och klientsamtal i regel mån. – fre. kl. 9 – 15.

Servicenummer på finska 09 471 71262
Servicenummer på svenska 09 471 71263

Postadress  PB 705, 00029 HNS
E-post  hyks.potilasasiamies(at)hus.fi
Telefax  09 471 71297

Servicenumren till primärvårdens patientombudsmän för Raseborgs sjukhus

Hangö stad 019 289 2022 eller växel 019 289 2000
Ingå kommun 019 289 2022 eller växel 019 289 2000
Raseborgs stad 019 289 2022 eller växel 019 289 2000

Borgå sjukvårdsområde
 
Tove Munkberg
Telefon: 019 54821 eller 040 7303696
För personligt besök rekommenderas bokning av tid på förhand.
Besöks- och postadress: Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
E-post: tove.munkberg(at)hus.fi

Vice patientombudsman Britt Sorsa-Hotakainen
Telefon: 019 54821 eller 040 7342262
För personligt besök rekommenderas bokning av tid på förhand.
Besöks- och postadress: Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
E-post: britt.sorsa-hotakainen(at)hus.fi.

Servicenumren till primärvårdens patientombudsmän för Borgå sjukvårdsområde

Askola kommun 044 729 7987
Borgnäs kommun 044 729 7987
Borgå stad 044 729 7987​ eller 019 520 211
Lappträsk kommun 044 729 7987
Lovisa stad 044 729 7987 eller växel 019 5551
Sibbo kommun 044 729 7987