God vård och gott bemötande

Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992)​ fastställer de juridiska principer enligt vilka patienter skall bemötas.
 

Rätt till gott bemötande

Patienten har rätt till ett gott, respektfullt och sakligt bemötande i sina kontakter med personal inom hälso- och sjukvården. Patienten skall bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras. Patientens individuella behov, modersmål och kultur skall beaktas i mån av möjlighet. Vid vården av barnpatienter skall också den övriga familjens behov beaktas. 

Rätt till god vård

Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt att inom ramen för de tillgängliga resurserna få sådan hälso- och sjukvård av god kvalitet som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.

Patienten har rätt att få hälso- och sjukvård av god kvalitet. Vården skall vara både objektivt och subjektivt god. Objektivt god vård innebär att vården är medicinskt motiverad och evidensbaserad. Med subjektivt god vård avses patientens upplevelse av god vård.