Rapportering av hur patienterna får vård till THL

​Det centrala i uppföljningen av hur patienterna får vård är tidsgränserna för att få vård inom den specialiserade sjukvården enligt 52 § och 53 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).
 
Uppgifter om att få vård lämnas till Institutet för hälsa och välfärd THL i enlighet med THL:s anvisningar på HNS-nivå och specificerade enligt specialitetsklassificeringen i HILMO tre gånger om året: per 30.4, 31.8 och 31.12.
 

Uppgifter som rapporteras

 
1. Om patienter som köar till vårdavdelning, dagkirurgi och öppenvård rapporteras antalet per specialitet och väntetiderna, tvärsnitt vid rapporteringstidpunkten
 
2. Om patienter som väntar på bedömning av vårdbehovet på ett tidsbokningsbesök (förstabesök, nytt besök, vårdsamtal) rapporteras antalet väntande patienter och väntetiderna per specialitet, tvärsnitt vid rapporteringstidpunkten
 
3. Mottagna remisser, behandlade remisser och remissernas behandlingstider per specialitet, kumulativ uppgift från årets början 
 
4. Om patienter som köar till vårdavdelning, dagkirurgi och öppenvård rapporteras antalet per specialitet och väntetiderna, tvärsnitt vid rapporteringstidpunkten,
medlemskommunernas uppgifter
 
5. De vanligaste operationerna och konservativa behandlingarna per kögrupp, tvärsnitt vid rapporteringstidpunkten
 
6. De vanligaste genomförda operationerna och konservativa behandlingarna från årets början, kumulativ uppgift
 
7. Antalet patienter som inte fyllt 23 år och som köar till vård inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga (psykiatri, rättspsykiatri, ungdomspsykiatri och barnpsykiatri) och deras väntetider; patienter som köar till vård på vårdavdelning, vård på dagtid och öppenvård
 
8. Antalet patienter som inte fyllt 23 år och som köar till tidsbeställt besök inom mentalvårdstjänsterna för barn och unga för bedömning av vårdbehovet och deras väntetider (psykiatri, rättspsykiatri, ungdomspsykiatri och barnpsykiatri)

De senaste uppgifterna som levererats till THL (på finska)