Att få vård

Uppföljningen av uppgifterna om hur patienterna får vård och om remisserna förändrades i hela landet den 1 januari 2013 på så sätt att uppgifterna rapporteras på det sätt som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen.
 
De faktiska tiderna för att få vård på HUS sjukhus varierar beroende på specialitet. Grunderna för att få vård är enhetliga i hela landet. Grunderna har publicerats av Institutet för hälsa och välfärd THL.
 
Information om de vanligaste operationerna och behandlingarna

HUS har samlat in uppgifter om de faktiska vårdtiderna för patienter som köat till de vanligaste operationerna och konservativa behandlingarna.