Patientens rättigheter

Patienternas ställning och rättigheter tryggas av lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) På dessa webbsidor finns information bland annat om vilka lagstadgade rättigheter patienten har och om hur patientens uppgifter behandlas. På webbsidorna finns också information om patientombudsmännen på HNS olika områden.