Hälsovetenskaplig forskning

​På HUS görs mycket internationell hälsovetenskaplig forskning och en del av den här forskningen är dokumentforskning som baseras på patientberättelser. Patienten har rättigheter som ingår i informationsskyddet i samband med detta.

Ifall du på förhand vill förbjuda, begränsa eller påverka att din patientberättelse används vid sådan hälsovetenskaplig dokumentforskning, kan du verkställa dina rättigheter via de formulär som finns på den här sidan.
 
För den hälsovetenskapliga forskningens del som görs på HUS, har du:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt att ge och ångra ditt givna godkännande
  • Rätt att få dina uppgifter justerade
  • Rätt att få dina uppgifter borttagna, alltså rättigheten att bli bortglömd
  • Rätt att begränsa användningen av dina personuppgifter
  • Rätt att neka hanteringen av dina personuppgifter

Det samma gäller om du redan med ditt medgivande har deltagit i forskningen, du kan använda dessa formulär för att genomföra dina rättigheter som ingår i datasäkerheten.