Patientfakturor

Frågor som gäller patientfakturering på HNS sjukhus besvara på telefonnumret 09 471 78550 eller per e-post potilaslaskutus@hus.fi, vapaakortit@hus.fi eller potilaslaskujen_liikamaksut@hus.fi.
 
Tjänsten är öppen vardagar kl. 9–15. Tjänsten är stängd på veckoslut och helger. Patientfaktureringstjänstens PB-adress är HUS Asvia, Fakturering och betalningar, PB 680, 00029 HUS. 
 

E-faktura för konsumenter

 

HUS erbjuder konsumenter möjlighet att betala poliklinik- och sjukhusavgifterna med en e-faktura. E-fakturan är en elektronisk faktura som klienten får direkt till sin nätbank. Det är lätt att börja använda e-fakturan. Betalaren behöver endast ett nätbankavtal med sin bank. Efter det kan betalaren via nätbanken beställa e-fakturor av fakturerare som erbjuder dem.
 
HUS e-faktura finns på listan över företag som erbjuder e-faktura på namnet HUS-kuntayhtymä, hoitolasku. Mer information om de olika bankernas e-fakturatjänster finns att få i nätbankerna och hos de olika bankernas kundtjänster.

För mer information om HUS e-faktura kontakta HUS patientfaktureringstjänst per telefon eller e-post. Mer information om e-faktura för konsumenter får du också från Finansbranchens Centralförbund.
 

 Mer information