Patientavgifter

I Finland står patientens hemkommun för merparten av sjukvårdskostnaderna. De avgifter som tas ut av patienterna grundar sig på klientavgiftslagen och -förordningen.

Telefonnumret 09 471 78550 betjänar i frågor som gäller patientfaktureringen på HUS sjukhus vardagar kl. 9–15. Adressen är HUS Asvia, Vårdavgifter, PB 680, 00029 HUS. 

Förfrågningar om patientfaktureringen:
potilaslaskutus@hus.fi

Anvisning för dig som är missnöjd med klientavgiften.

Anvisning för dig som ansöker om nedsättning eller efterskänkning av patientavgift​.

adam
eva