Uppgifterna i kallelsen

Kallelsen till vård och undersökning skickas i de flesta fall per brev.
Kallelsen, som kommer per post, innehåller:

  • exakta uppgifter om när och var du ska anmäla dig på sjukhuset
  • uppgifter om i vilken enhet och för vilka ingrepp vi har reserverat tid för dig
  • anvisningar om eventuella förberedelser hemma
  • anvisningar om uppgifter och tillbehör som du ska ta med dig till sjukhuset


Den meddelade tidpunkten ska iakttas. Du ska ange ditt fullständiga namn och din personbeteckning då du anmäler dig.  Visa upp ditt FPA-kort eller identitetsbevis vid anmälan.

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta