Det behöver du ta med dig till sjukhuset

  • FPA-kort
  • Försäkringsuppgifter för olycksfall och yrkessjukdom
  • Aktuell förteckning över läkemedel och preparat som du använder
  • Läkemedel som du använder (t.ex. astmasprayer, ögondroppar, insulinpennor)
  • Uppgifter om allergier och diet
  • Kontaktinformation för den närmaste anhöriga
  • Personliga hjälpmedel
  • Tillbehör för skötsel av personlig hygien
  • Inneskor

Du kan vid behov ta med dig en ledsagare. Personalen ger instruktioner om ledsagarens närvaro under vården.

De flesta avdelningar har begränsade utrymmen för förvaring av saker. Det lönar sig inte att ta med sig stora penningsummor eller värdeföremål till sjukhuset.
 

 Sammanfattningslänkar

 
Skåne
Värmland
 

 Länkar

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta